Адыгабзэ

Самуел, Саул, Даут: Израилым ицІыф пэрытых, 2002

1. Царств и 2. Царств

1. Царств и 2. Царств

epub pdf

УблапІэ – Мосэ иапэрэ тхылъ, 2005

Бытие

epub pdf

ТхьэлІыкІоу Юныс, Рут, Эстэр, 2006

Руфь, Есфирь и Иона

epub pdf

Гугъэ Орэдхэр, 2007

Псалтирь

epub pdf

Израилым ипачъыхьэхэр: Сэлмэн – Цыдкъый, 2009

3. Царств и 4. Царств

epub pdf

Ушъый гъэсэпэтхыдэхэр, 2014

Притчи

epub pdf

МысырикІыжь, 2015

Исход

epub pdf

Пегъымбарэу Даниел, 2017

Даниил

pdf epub

ДжакІо, 2020

Екклесиаст

pdf

Хэбзэ Тхыжьыгъэр, 2020

Второзаконие

pdf

Гъэсэпэтхыдэхэр, ДжакІуэ, Сэфирэт и тхылъ, 2021

Есфирь, Притчи и Екклесиаст

pdf